Kurs

Lokførerskolen tilbyr bruk av vår kompetanse.

Vi tilbyr skreddersydde kurs fra simulatorsenteret, tjenester utført med bruk av digitale metoder/e-læring og kurs i pedagogikk og veiledermetodikk. Les mer om hva vi kan tilby. Har du behov som ikke står beskrevet? Ta kontakt. 

Simulatorsenteret

Simulatorsenteret tilbyr skreddersydde kurs i norsk regelverk for togramføring samt systemopplæring i ATC og brukeropplæring i ERTMS (fører).

I simulatorsenteret har vi verktøy for å kunne øve på de fleste situasjoner som en lokomotivfører kan komme opp i under togframføring. Det kan være grunnforståelse av regelverket eller håndtering av avvikssituasjoner. Kommunikasjon med togleder eller andre aktører via togradioen er en naturlig del av et scenarie i togsimulatorene. Disse kan kjøres i persontogmodus eller godstogmodus alt etter hva man ønsker å trene på. Ved hjelp av våre desksimulatorer kan vi spisse temaene enda mer og gå i dybden på kunnskapen om grunnbetydning av signalene og regler som gjelder i diverse situasjoner.

ERTMS og DMI vil også være typisk tema for bruk av våre desksimulatorer.

Sikkerhetssystemet ATC som er i bruk på strekningene som ikke er utstyrt med ERTMS vil kunne forståes, brukes eller prosjekteres etter et kurs på simulatorsenteret. Det er helt avhengig av hvilket nivå man ønsker på kurset.

Ta kontakt med fagsjef Ottar Haslestad.

Send e-post

Gratis kurs i ERTMS

Vi har i samråd med UIC (International union of railways) utviklet et gratis MOOC (massive open online course) i bruk av ERTMS. Den første delen er tilgjengelig nå, resten er under utvikling.

Finn kurset her

Digitale læringsmetoder

Har du behov for å få utviklet et digitalt kurs? Ta kontakt med vår spesialist på pedagogikk og digital læring Atle Schaathun.

Send e-post

Kurs om veiledningspedagogikk

Skal du veilede lærlinger? Har du oppgaver innenfor instruksjon og veiledning i bedriften? Har du det faglige stoffet godt etablert, men kan trenge råd og hjelp til å lære det bort?

Pedagogikk er læren om oppdragelse, undervisning, læring og utvikling. Lokførerskolen har mye kompetanse om pedagogikk både for instruktører og veiledere i teorifag og praksis. Vi tilbyr tilrettelagte kurs for alle som er interesserte i instruktør- og veilederrollen. Interesserte kan være veiledere for lærlinger, eller folk som skal ha ansvar for opplæring i bedriften. Mål for alle kurs er økede kunnskaper, ferdigheter og kompetanse om det å lære bort.

Emner som gjennomgås i kurset kan være hvordan kommunikasjon hører sammen med målstyrt læring, rolleforståelse, læringsstrategier, metoder, planlegging, gjennomføring og vurdering av læring. Kursdeltakerne vil få en bedre forståelse av grunnleggende veiledningspedagogikk, og kunne bruke dette i egen rolle som instruktør eller veileder. Kursdeltakerne vil også øves i presentasjon, og hvordan det gis gode, konstruktive tilbakemeldinger.

Et kurs kan strekke seg over noen timer, eller flere dager. Det kan gjennomføres i skolens lokaler i Oslo, eller på arbeidsplassen deres. Et ordinært grunnleggende kurs i veiledningspedagogikk har fem til åtte deltakere, og gjennomføres på tre dager.

Ansvarlig for kurs i pedagogikk er Maria Dahl. Ta kontakt for mer informasjon.

Send e-post