Sensor

Her finner du informasjon om rollen som sensor.

Om sensorrollen

Sensor skal ha kvalifikasjoner som sikrer at vurderingene skjer på en upartisk og faglig betryggende måte. For å være sensor ved Norsk fagskole for lokomotivførere må du fylle skolens krav til formell fagkompetanse kombinert med utdypende og oppdatert kompetanse innen det aktuelle fagområdet.

Som sensor skal du ivareta studenter og bedømmers juridiske rettigheter for å forebygge og minimalisere vilkårlighet og overgrep. Det er viktig at skolen, sensor og eksaminator har en felles forståelse for hvordan kandidaten vurderes, og sørger for at vurderingssituasjonen er så lik som mulig for alle kandidater. Det skal gjøres en rettferdig, objektiv og transparent vurdering. Sensor må kjenne godt til læringsutbyttebeskrivelsene som skal vurderes, både i studieplanen og opplæringsplanen, og vurdere kandidatens kompetanse, kunnskaps- og ferdighetsnivå i forhold til studieplanen.

For å være sensor i et emne på fagskolen kan du ikke ha vært ansvarlig for undervisningen i emnet for det spesifikke kullet. Dette inkluderer eventuell teoriundervisning i simulator. Du skal heller ikke ha personlig vennskap, slektskap, arbeidsrelasjoner eller annen relasjon til kandidat.

Det er rektor som oppnevner sensor innen et emne. Ta kontakt med oss dersom du ønsker å bli sensor.

Sensorkurs

Skolen arrangerer sensorkurs for nye sensorer. I tillegg vil det holdes sensormøter i forkant av hver eksamen.

For informasjon og påmelding til sensorkurs ta kontakt med Lokførerskolen på post@lokforerskolen.no.

Opplæringsplan og studieplan

Her finner du Lokomotivførerutdanningens studieplan og opplæringsplan.

Studieplan

Opplæringsplan

Forskrift

Her finner du Forskrift om opptak, gjennomføring og eksamen for Lokomotivførerutdanningen ved Norsk fagskole for lokomotivførere.

Lenke til Lovdata

Timeliste

Her kan du fylle ut og sende inn timeliste. Lenken åpner skjema i questback.

Fyll ut timeliste her

Avvik

Var det noe som ikke gikk som det skulle? Du kan melde inn avvik og tips om forbedringer i et Questback-skjema her.

Fyll ut avviksskjema