Sensor

Her finner du informasjon om rollen som sensor og om eksamen.

Sensorrollen

Sensorer skal ha kvalifikasjoner som sikrer at vurderingene skjer på en upartisk og faglig betryggende måte. For å være sensor ved Norsk fagskole for lokomotivførere må du fylle skolens kravspesifikasjon som er:

  • Formell fagkompetanse
  • Utdypende og oppdatert kompetanse innen det aktuelle fagområdet

Som sensor skal du ivareta studenters og bedømmers juridiske rettigheter for å forebygge og minimalisere vilkårlighet og overgrep. Det er viktig at skolen, sensor og eksaminator har en felles forståelse for hvordan kandidaten vurderes, og sørger for at vurderingssituasjonen er så lik som mulig for alle kandidater. Det skal gjøres en rettferdig, objektiv og transparent vurdering. Sensor må kjenne godt til Læringsutbyttebeskrivelsene som skal vurderes, både i studieplanen og opplæringsplanen, og vurdere kandidatens kompetanse, kunnskaps- og ferdighetsnivå i forhold til studieplanen.

For å være sensor i et emne på fagskolen kan du ikke ha vært ansvarlig for undervisningen i emnet for det spesifikke kullet. Dette inkluderer eventuell teori-undervisning i simulator. Du skal heller ikke ha personlig vennskap, slektskap, arbeidsrelasjoner o.a. til kandidat.

Det er rektor som oppnevner sensor innen et emne. Ta kontakt med oss dersom du ønsker å bli sensor.

Sensorkurs

Skolen vil arrangere sensorkurs for nye sensorer. I tillegg vil det holdes sensormøter i forkant av hver eksamen.

For informasjon og påmelding til sensorkurs, ta kontakt med koordinator Silje Stenersen (e-postadresse)

Eksamen

Studentene gjennomfører anonymisert skriftlig eksamen digitalt på itslearning. Det blir gjennomført en skriftlig eksamen for Kjøretøy og en skriftlig eksamen for Infrastruktur.

Skriftlig og muntlig eksamen vurderes separat.

Studentene skal inn til 40 min muntlig eksamen. Skolen melder studentene opp til eksamen. Studentene skal ha 30 minutters forberedelse til muntlig eksamen. Det vil si at studenten trekker oppgaven, får med seg eventuelle ruter og skjema, plasseres på rom med eksamensvakt og forbereder seg der til å gjennomføre eksamen.

Trekkoppgaven gjelder parvis; det vil si at den første studenten trekker en oppgave og den andre får samme oppgave. Studentene får resultatet etter at begge har avlagt muntlig eksamen på samme oppgave.

Skriftlig og muntlig eksamen vurderes separat.

Opplæringsplan og regelverk

Her finner du opplæringsplan og studieplan som pdf-dokumenter, samt lenke til forskriften på Lovdata.

Opplæringsplan

Studieplan

Forskrift

Sensors vurdering

Her kan du laste ned skjema for sensors vurdering i pdf-format.

Last ned skjema

Læringsplattform

Logg inn på itslearning her

Timeliste

Her kan du fylle ut og sende inn timeliste. Lenken åpner skjema i questback.

Fyll ut timeliste her