Lokførerskolen Nyheter Studenter i praksis Skifteopplæring på Notodden

Skifteopplæring på Notodden

Skifteopplæring er viktig på Lokførerskolen. Det å kunne flytte lokomotiv inne på en stasjon, koble til vogner, klargjøre toget og sjekke at alle systemer og bremser virker, er sentral kompetanse alle lokomotivførere må ha.

Foto: André Gustavsen
Studenter fra kull 2-22 ved Hjukse bru, Norges høyeste jernbanebru.

Tidligere har vi gjennomført opplæringen på Hønefoss og Elverum, nå har vi også Notodden som et alternativ. Der er det mindre trafikk, forteller faglærer Øyvind Venstad. Det er han og fagsjef Øyvind Gunnestad som står bak etableringen av fagskolens nye lokasjon. Bane NOR gir oss en hjelpende hånd ved å gjøre Notodden stasjon betjent slik at vi får gjennomført skifteopplæring der.

– På Notodden kan vi få jobbe målretta og i ro, samtidig som vi har tilgang til jernbanenettet på Tinnosbanen fra Notodden til Hjuksebø og ut på Sørlandsbanen til Bø. Det er helt avgjørende for oss å få gode treningsmuligheter, for å skape gode lokførere. Dessuten er Notodden sentralt på Østlandet og passer oss svært godt, sier Venstad.

På Lokførerskolen får studentene det 14 dagers skiftekurset litt over halvveis i studiet, etter den andre perioden med øvelseskjøring. Kurset gjennomføres først på skolens områder, deretter på Notodden. Studentene får en basisforståelse for hele togets sammensetning, og kurset binder fagene praksis, infrastruktur og kjøretøy sammen.