Lokførerskolen Nyheter Studenter Skolens tillitsvalgte

Skolens tillitsvalgte

Å være tillitsvalgt betyr å ta ekstra ansvar for kullet og for kommunikasjonen med skolen. Den tillitsvalgte representerer studentene i samarbeidet for en bedre lokomotivførerutdanning. Her treffer du dem som gjør en ekstra innsats for bedre studiemiljø på skolen nå.

Studenter i klasseromFoto: Rune Fossum

På Lokførerskolen er vi opptatte av medbestemmelse. Studenter skal ha en tydelig stemme som blir hørt av både styret, administrasjonen og faglærere. Vi lytter aktivt til studentene gjennom flere kanaler, som anonym evaluering, studentsamtaler med kontaktlærer og gjennom mer uformelle kanaler. Lokførerskolen vil at studentene skal ha reell innflytelse på organiseringen og gjennomføringen av utdanningen. Sammen kan vi finne løsninger til det beste for alle parter.

En viktig person for medbestemmelse er den tillitsvalgte. Den tillitsvalgte er kullets talsperson, og skal ivareta studentenes interesser på best mulig måte. Hovedtillitsvalgte er studentrepresentant og har stemmerett i skolens styre. Tillitsvalgte har også representant i klagenemda og vil bli innkalt dersom det er saker der. Rektor Kai Erik Jensen har jevnlige dialogmøter med alle tillitsvalgte.

Skolen er til for studentene. Vi må lytte til dem for å kunne legge best til rette for studentenes læring.

Kai Erik Jensen, rektor

Alle studenter er kollektivt meldt inn i Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF). Det er en partipolitisk uavhengig organisasjon som arbeider for fagskolestudenters interesser, rettigheter og vilkår overfor samfunnet og beslutningstakere. 

Nicklas Filstad – kull 1-23

Nicklas i et Vy-tog
Bildet er fra Nicklas øvelseskjøring i Vy.

Hva driver du med og hvordan har du det på skolen akkurat nå?

Jeg er for tiden på skiftekurs på Notodden. Jeg har det veldig bra på skolen, trivselen er høy og det er veldig morsomt og interessant her.

Hvorfor valgte du å være tillitsvalgt?

Litt fordi ingen andre ville, men mer fordi jeg ønsker trivsel i kullet og at jeg ikke er redd for å si ifra når ting ikke er bra. Heldigvis er det veldig bra her!

Hva er viktig for deg i rollen som tillitsvalgt?

At alle føler seg sett, hørt og respektert. Kullene på skolen består av mye mennesker med mye variert bagasje, viser man alle de tre tingene, føler jeg at man har gjort mye riktig.

Hva kan de andre studentene i kullet ditt forvente seg fra deg?

At jeg gjør det jeg kan for at det som er dårlig eller mindre bra, skal bli bedre. Og at om de trenger noen å snakke med, så stiller jeg opp og bistår med det jeg kan.

Nicklas er skolens hovedtillitsvalgt, og har plass i skolens styre.

Sondre Mjølkarli Bjørnøy – kull 3-23

Sondre
Bildet er tatt i skolens lokaler.

Hva driver du med og hvordan har du det på skolen akkurat nå?

Jeg har det bra på skolen, Jeg ser at ting begynner å henge sammen. Jeg og kullet mitt har kommet til del 2 i studieløpet med mye nytt lesestoff, så vi sitter mye på skolen om dagen. Vi skal også ut på befaringer igjen, så det er fint med variasjon av praksis og teori

Hvorfor valgte du å være tillitsvalgt?

Jeg satt som tillitsvalgt i militæret, en stilling som jeg syns var spennende. Så da tenkte jeg at jeg kunne ta på meg rollen igjen. Det krever litt mer av meg selv, men jeg ser det som fin læring

Hva er viktig for deg i rollen som tillitsvalgt?

Det viktigste for meg som tillitsvalgt er at jeg når fram til medstudenter som trenger å bli hørt, for å så ta det videre på riktig måte. Ett år på skolen går veldig fort, så for meg så er det viktig med et godt klassemiljø og at eventuelle saker blir håndtert rask 

Hva kan de andre studentene i kullet ditt forvente seg fra deg?

De kan forvente at jeg videreformidler eventuelle saker på en ryddig måte og at enhver i klassen blir tatt seriøst, alle skal bli hørt

Espen Aalberg – kull 4-23

Student i togFoto:Kjørelærer

Hva driver du med og hvordan har du det på skolen akkurat nå?

Akkurat nå holder jeg på med Kjøretøy, og infrastruktur del 2, og skal snart ut på Øvelse kjøring 2. Øvelse kjøring 1 hadde jeg i Vy Gjøvik-banen, og det var en utrolig lærerik prosess, og ikke minst spennende. Det er en utrolig fin skole, mange ny venner, og det er med stor ydmykhet jeg går her, trives kjempegodt.

Hvorfor valgte du å være tillitsvalgt?

Jeg har mange års erfaring som arbeidsgiver, og sitter i flere styreverv, jeg er den eldste i kullet, og det falt veldig naturlig for meg. 

Hva er viktig for deg i rollen som tillitsvalgt?

Det som er viktig for meg at jeg representerer klassens meninger og tanker og får videreformidlet det på en best mulig måte slik at det kan bli gjennomført forbedringer i skolen dersom det skulle trengs. Det er også viktig for meg som tillitsvalgt å representere de kvinnelige studentene.

Hva kan de andre studentene i kullet ditt forvente seg fra deg?

De kan forvente at jeg er deres talerør, dersom det skulle være noe de vil ta opp i forbindelse med skolen. Jeg er også motivert til individuelle samtaler med medstudenter, dersom de føler seg utilpass, eller det skulle dukke opp noe. De kan også forvente at de får all nyttig informasjon i tide, og eventuelle påminnelser for kommende møter. Jeg er engasjert i rollen min og prøver så godt jeg kan å være en god representant, og en god støttende medelev for alle i kullet mitt!

Morten Ranstrøm Karlsen – kull 5-23

Student i førerrom på tog

Hva driver du med og hvordan har du det på skolen akkurat nå?

Vi er ferdige med del 1. infrastruktur og kjøretøy. Nå er jeg på øvelseskjøring 1. Skolen er bra, vi er en fin klasse med godt miljø.

Hvorfor valgte du å være tillitsvalgt?

Det var ingen som hadde lyst, så i stedet for å bare trekke en, meldte jeg meg frivillig.

Hva er viktig for deg i rollen som tillitsvalgt?

Å ha med klassen på lag hele veien, så vi kommer oss gjennom studiet med et godt samarbeid og miljø.

Hva kan de andre studentene i kullet ditt forvente seg fra deg?

At jeg er der hvis de trenger bistand eller hjelp med noe, og tar det videre hvis vi ikke klarer å løse det selv.

Magnus Elvemo Waage – kull 6-23

Hva driver du med og hvordan har du det på skolen akkurat nå?

Jeg har nettopp startet på øvelseskjøring 1 ved Skien stasjon, har det veldig fint på skolen.

Hvorfor valgte du å være tillitsvalgt?

Det var ingen andre i klassen som ville, da meldte jeg meg.

Hva er viktig for deg i rollen som tillitsvalgt?

Det viktigste for meg i rollen som tillitsvalgt, er å ta ansvar ved behov sånn at alle i kullet føler de kan henvende seg til meg, om det er noe de vil snakke om eller vil at jeg tar videre.

Hva kan de andre studentene i kullet ditt forvente seg fra deg?

De andre i kullet mitt kan forvente seg at jeg videreformidler info f.eks. fra forbundet, kommende møter etc.

Axel Holm Volden – kull 7-23

tillitsvalgt i 7-23

Hva driver du med og hvordan har du det på skolen akkurat nå?

Akkurat nå har jeg det veldig fint på skolen. For øyeblikket er jeg i praksis førerbevis og skal snart ta eksamen førerbevis.

Hvorfor valgte du å være tillitsvalgt?

Jeg valgte å være tillitsvalgt fordi jeg har vært det tidligere, også har jeg ikke noe imot litt ekstra ansvar.

Hva er viktig for deg i rollen som tillitsvalgt?

Det som er viktig for meg er at kullet skal ha det bra, og at det ikke skal være noe problem å fått løst utfordringer dersom det skulle oppstå.

Hva kan de andre studentene i kullet ditt forvente seg fra deg?

Det de andre kan forvente av meg er først og fremst at jeg stiller opp dersom det skulle være noe, uansett hva det er. Jeg skal være en støttespiller for andre studenter.

De skal også stole på å få den informasjonen jeg skal videreføre fra både skolen og NLF.