Lokførerskolen Nyheter Studenter Skolens tillitsvalgte

Skolens tillitsvalgte

Å være tillitsvalgt betyr å ta ekstra ansvar for kullet og for kommunikasjonen med skolen. Den tillitsvalgte representerer studentene i samarbeidet for en bedre lokomotivførerutdanning. Her treffer du dem som gjør en ekstra innsats for bedre studiemiljø på skolen nå.

Studenter i klasseromFoto: Rune Fossum

På Lokførerskolen er vi opptatte av medbestemmelse. Studenter skal ha en tydelig stemme som blir hørt av både styret, administrasjonen og faglærere. Vi lytter aktivt til studentene gjennom flere kanaler, som anonym evaluering, studentsamtaler med kontaktlærer og gjennom mer uformelle kanaler. Lokførerskolen vil at studentene skal ha reell innflytelse på organiseringen og gjennomføringen av utdanningen. Sammen kan vi finne løsninger til det beste for alle parter.

En viktig person for medbestemmelse er den tillitsvalgte. Den tillitsvalgte er kullets talsperson, og skal ivareta studentenes interesser på best mulig måte. Hovedtillitsvalgte er studentrepresentant og har stemmerett i skolens styre. Tillitsvalgte har også representant i klagenemda og vil bli innkalt dersom det er saker der. Rektor Kai Erik Jensen har jevnlige dialogmøter med alle tillitsvalgte.

Skolen er til for studentene. Vi må lytte til dem for å kunne legge best til rette for studentenes læring.

Kai Erik Jensen, rektor

Alle studenter er kollektivt meldt inn i Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF). Det er en partipolitisk uavhengig organisasjon som arbeider for fagskolestudenters interesser, rettigheter og vilkår overfor samfunnet og beslutningstakere. 

Morten Ranstrøm Karlsen – kull 5-23

Student i førerrom på togFoto: Kjørelærer

Hva driver du med og hvordan har du det på skolen akkurat nå?

Vi er ferdige med del 1. infrastruktur og kjøretøy. Nå er jeg på øvelseskjøring 1. Skolen er bra, vi er en fin klasse med godt miljø.

Hvorfor valgte du å være tillitsvalgt?

Det var ingen som hadde lyst, så i stedet for å bare trekke en, meldte jeg meg frivillig.

Hva er viktig for deg i rollen som tillitsvalgt?

Å ha med klassen på lag hele veien, så vi kommer oss gjennom studiet med et godt samarbeid og miljø.

Hva kan de andre studentene i kullet ditt forvente seg fra deg?

At jeg er der hvis de trenger bistand eller hjelp med noe, og tar det videre hvis vi ikke klarer å løse det selv.

Magnus Elvemo Waage – kull 6-23

Foto: Privat

Hva driver du med og hvordan har du det på skolen akkurat nå?

Jeg har nettopp startet på øvelseskjøring 1 ved Skien stasjon, har det veldig fint på skolen.

Hvorfor valgte du å være tillitsvalgt?

Det var ingen andre i klassen som ville, da meldte jeg meg.

Hva er viktig for deg i rollen som tillitsvalgt?

Det viktigste for meg i rollen som tillitsvalgt, er å ta ansvar ved behov sånn at alle i kullet føler de kan henvende seg til meg, om det er noe de vil snakke om eller vil at jeg tar videre.

Hva kan de andre studentene i kullet ditt forvente seg fra deg?

De andre i kullet mitt kan forvente seg at jeg videreformidler info f.eks. fra forbundet, kommende møter etc.

Axel Holm Volden – kull 7-23

tillitsvalgt i 7-23

Hva driver du med og hvordan har du det på skolen akkurat nå?

Akkurat nå har jeg det veldig fint på skolen. For øyeblikket er jeg i praksis førerbevis og skal snart ta eksamen førerbevis.

Hvorfor valgte du å være tillitsvalgt?

Jeg valgte å være tillitsvalgt fordi jeg har vært det tidligere, også har jeg ikke noe imot litt ekstra ansvar.

Hva er viktig for deg i rollen som tillitsvalgt?

Det som er viktig for meg er at kullet skal ha det bra, og at det ikke skal være noe problem å fått løst utfordringer dersom det skulle oppstå.

Hva kan de andre studentene i kullet ditt forvente seg fra deg?

Det de andre kan forvente av meg er først og fremst at jeg stiller opp dersom det skulle være noe, uansett hva det er. Jeg skal være en støttespiller for andre studenter.

De skal også stole på å få den informasjonen jeg skal videreføre fra både skolen og NLF.

Gustav Sørhaug – kull 1-24

Gustav ved modelljernbanenFoto: Privat
Gustav ved modelljernbanen.

Hva driver du med og hvordan har du det på Lokførerskolen akkurat nå?

Nå har jeg kommet godt i gang med Del 2 i infrastruktur, trives veldig godt både i klassen og på skolen.

Hvorfor valgte du å være tillitsvalgt?

Jeg valgte å bli tillitsvalgt for å komme litt ut av min egen komfortsone og kunne håndtere litt andre arbeidsoppgaver enn å bare være en student.

Hva er viktig for deg i rollen som tillitsvalgt?

Det jeg legger i rollen som tillitsvalgt er å kunne vise ansvar, kunne høre og se alle.

Hva kan de andre studentene i kullet ditt forvente seg fra deg?

Det klassen kan forvente er å være en som klassen kan være trygg på, at jeg bistår ved henvendelser som blir lagt frem og formidler informasjon fra skolen selv, ledelsen eller fra eventuelle møter.

At jeg tør å stå frem og viser ansvar for læringsmiljø og læringsmetoden læreren bruker, at jeg kan formidle hva som fungerer eller foreslår eventuelle forbedringer.

Katja Jorinde Sandvik – kull 2-24

Katja mellom to togFoto: Privat

Katja er også skolens hovedtillitsvalgt, og har en plass i skolens styre.

Hva driver du med og hvordan har du det på Lokførerskolen akkurat nå?

Akkurat nå er jeg i øvelseskjøring 1, hos Vy Hamar. Jeg koser meg veldig, og trives med hverdagen. Snart er det tilbake til skolen for infrastruktur og kjøretøy del to.

Hvorfor valgte du å være tillitsvalgt?

Jeg har erfaring som tillitsvalgt fra før, og da ingen andre meldte seg, tenkte jeg at det fint kunne være en oppgave jeg kunne påta meg. Da jeg fikk direkte spørsmål om jeg kunne tenke meg å også være hovedtillitsvalgt, ble svaret også «ja».

Hva er viktig for deg i rollen som tillitsvalgt?

Det er viktig for meg at studentene føler seg sett og hørt, at de får tatt opp saker om det skulle dukke opp noe, slik at jeg kan ta det videre.

Hva kan de andre studentene i kullet ditt forvente seg fra deg?

Jeg er en støttespiller for studentene. Jeg lytter og tar eventuelle saker med videre der det er relevant. Det er viktig for meg at klassen (og skolens studenter) kan komme til meg med sine saker, synspunkt og det de måtte trenge.

Hans Moger – kull 3-24

Bilde av Hans i togsimulatorFoto: Maria Dahl
Hans Moger er tillitsvalgt i kull 3-24

Hva driver du med og hvordan har du det på Lokførerskolen akkurat nå?

Nå har jeg begynt på Infrastruktur del 1, og trives veldig godt på skolen. Er meget fornøyd med den grundige gjennomgangen lærerne gjør i timen, de er flinke til å forklare. 

Hvorfor valgte du å være tillitsvalgt?

Jeg ønsker at medelever skal ha følelsen av at deres ønsker angående lærevilkår blir hørt og tatt opp, og tror at jeg kan være en god tillitsvalgt til å ta opp eventuelle saker.

Hva er viktig for deg i rollen som tillitsvalgt?

Jeg vil at alle i kullet har lagfølelse og god kommunikasjon, slik at vi kommer oss gjennom utdanningen med et godt klassemiljø.

Hva kan de andre studentene i kullet ditt forvente seg fra deg?

De kan forvente at jeg hører etter og tar opp alle saker/ønsker som skulle dukke opp, og at jeg er en god lagspiller.

Tonje Strand – kull 4-24

Tonje foran 2 pc'erFoto: Privat
Tonje på hjemmekontoret i Kristiansand

Hva driver du med og hvordan har du det på Lokførerskolen akkurat nå?

Jeg er så heldig å få lov til å være i første kull som har nettbasert undervisning med obligatoriske samlinger. Vi er i en spennende begynnelse på vårt skoleår. Har hatt vår første fysiske samling på skolen, der vi vikk muligheten til å bli bedre kjent med hverandre. Nå holder vi på med tema Førerbevis. Og vi venter spent på første øvelseskjøring. Nettbasert studie krever mye egendisiplin. Jeg koser meg på studiet, og gleder meg til hver undervisningstime.

Hvorfor valgte du å være tillitsvalgt?

Det ligger naturlig i meg. Man lærer mye om andre og seg selv som tillitsvalgt. Oppigjennom har jeg vært aktiv i elevråd da jeg gikk på skole. Jeg er foreldrekontakt i klassen til egne barn, og har sittet i FAU (Foreldrerådets arbeidsutvalg). Jeg er også fadder på jobb for nyansatte, og har gjerne med nye på opplæring. Jeg har også sittet i styret for fagforening. 

Hva er viktig for deg i rollen som tillitsvalgt?

At jeg blir hørt, og trodd. At klassen føler de kan stole på meg. Det psykososialt klassemiljø er viktig.  Det er viktig for meg å fremme klassens interesser fremover egne. Det at vi spiller hverandre gode. Det er viktig for meg at klassen vet at jeg vil gjøre det beste for dem. At de kan komme til meg med saker som kan være vanskelige å ta opp videre. Og at vi selvfølgelig deler det som er bra også. 

Hva kan de andre studentene i kullet ditt forvente seg fra deg?

At jeg ser og lytter. Også for de som ikke sier så mye i sosiale sammenheng. De kan forvente at jeg er delaktig i diskusjoner, at jeg har klassens meninger i bakhånd. At jeg har tid til mine medelever. Både over Teams, tlf, Facebook, på fysiske samlinger osv.  Jeg vil også prøve å få til klassens time på de fysiske samlingene fremover.
Jeg tar tillitsvervet veldig seriøst. Det er et ærefullt oppdrag, og jeg er takknemlig.