Ny og velkjent faglærer

Togselskapene ønsker seg flere lokførere, og som svar på dette øker vi antall studenter. Da må vi også ha flere lærere. Nå har vi fått sikret oss en gammel kjenning. Thomas Fjeld er nyeste skudd på stammen, men siden han har vært instruktør hos oss i mange år vet vi godt hva vi går til: Thomas har både evne og vilje til å gjøre en skikkelig god jobb for våre studenter.

Thomas var egentlig på vei inn i en helt annen jobb da han fikk se en annonse for lokomotivførerutdanningen. Han søkte, kom inn og har aldri sett seg tilbake. «Vi har jo den beste utsikten til hele Norge», sier Thomas.

«Jobben er variert. Det første året var det mest lokalkjøring i Oslo for meg, men senere har det blitt kjøringer over hele landet.» Alle våre faglærere er selv lokførere og praktiserer ved siden av jobben på fagskolen. Thomas beholder 12 prosent stilling av lokførerjobben hos Vy samtidig som han er ansatt som lærer. «Det er viktig å kunne opprettholde kunnskapen når man underviser», sier han. «Vi har mye praktisk erfaring, og kan vise til faktiske hendelser når vi deler kunnskapen med studentene.»

Thomas forteller også at han satte pris på å kunne klokke ut etter ferdig arbeidsdag som lokfører. «Når du er ferdig med skiftet, er du ferdig med jobben.» Denne situasjonen blir muligens annerledes når han skal jobbe mer med mennesker. Omsorgen for studentene har en tendens til å bli med hjem etter arbeidstiden.

To menn foran desksimulatorFoto: Maria Dahl
Faglærer Thomas og instruktør Nils Jørgen Derbak forbereder undervisning i simulator.

Dyktig lærer

At Thomas har varme tanker for dem han skal ha et faglig ansvar for er tydelig. Målet hans, kan han fortelle, er å bli en enda bedre lærer enn den han selv hadde i 2007, og han ser fram til å følge opp hver enkelt og legge til rette undervisningen slik at den enkelte kan få et størst mulig utbytte av læringen. «Ofte er det ikke så mye som skal til», sier Thomas «for å hjelpe den enkelte på vei, men alle har ulike behov og da kan man ikke bruke den samme malen på alle. Grunnen til at jeg ville bli faglærer var at jeg ville bidra mer som menneske. Det gir en god følelse å se at folk lærer av deg.»

Det er det nye kullet som begynner i februar, 2-21, som får gleden av å bli Thomas første kull som fast ansatt kontaktlærer.

Jeg gleder meg til å sette i gang, og få ansvar for eget kull!

Thomas Fjeld

«Jeg vil gjerne være tett på studentene, og hjelpe dem som trenger det. Da blir jeg ekstra stolt over dem når de blir uteksaminerte.» Thomas har selv dysleksi, og vet hvor viktig det er med individuell oppfølging og ulike innfallsvinkler til stoffet.

Har du noen gode historier å dele fra karrieren din som lokfører, Thomas?

«Ja, jeg kan fortelle om da jeg kjørte kongen! Han og barnebarna skulle på påskeferie på Sørlandet. I NSB har de en egen kongekonduktør, og han fulgte den rojale familien fram til førerhuset for at de skulle få en omvisning før toget startet.» Da fikk de æren av å hilse på konge-lokomotivfører Thomas 🤴

To menn og en styreventilFoto: Maria Dahl
Thomas viser Nils Jørgen et eksemplar av Knorr styreventil KE i klasserommet på Lokførerskolen.

Hvordan trives du hos oss på Lokførerskolen?

«Jeg trives veldig bra så langt. Det er merkelig å være ny i koronatiden, med digital undervisning og hjemmekontor for de fleste. Men jeg kjenner alle faglærere og fagsjefer fra før, så jeg visste hva jeg gikk til.»

Og hvordan er det på ditt hjemmekontor?

«Der er det tre sønner. De to eldste spiller innebandy, så da stiller jeg opp og er lagleder og styreleder i Fjerdingby innebandyklubb. Det er tidkrevende, vi har 145 aktive medlemmer, så det er mye å holde styr på. Ellers krever også familiens kosehund mye. Det er en Berner Sennen, en ku-gjeterhund ved navn Sokrates.»

Thomas og familien hans
Thomas, de tre gutta hans og gjeterhunden Sokrates.

Thomas er allerede en viktig del av utvikling og drift på Lokførerskolen, og vi alle ser fram til godt og interessant samarbeid med han i framtiden.