Lokførerskolen Om studiet Livet som student
Studenter og instruktører ved tog

Livet som student

Søkere som får tilbud om en studieplass, får all nødvendig informasjon tilsendt på e-post i god tid før oppstart. 

Foto: André Gustavsen

Velkommen som student på Lokførerskolen!

Du har fått plass i et kull. Gjør deg kjent med medstudentene dine og jobb sammen med dem. Hvert kull har fått to kontaktlærere som er dine nærmeste på skolen. Du kan selvsagt også kontakte andre faglærere eller administrasjonen på skolen dersom du har spørsmål eller trenger hjelp til noe.

Som student får du arbeidsklær, uniform og fribillett på tog når du starter. Fribilletten skal du bruke for å komme deg på skolen og i forbindelse med praksis.

Opplæringen er obligatorisk og fulltid. Lokførerskolen benytter læringsplattformen FOKUS. Studentene får tilgang til denne så snart de er i gang med opplæringen.

Om opplæringen

Utdanningen tar ett år. Undervisningen er praktisk-teoretisk, og i løpet av utdanningsforløpet øvelseskjører studentene 18 uker sammen med en erfaren lokomotivfører. Det gis opplæring i lokomotivets krefter, togets tyngde, bremsekraft og trafikkregler. Skolens ulike togsimulatorer benyttes som verktøy i undervisningen. Studentene har der mulighet til å trene trygt på ulike situasjoner som kan oppstå når man kjører tog i Norge.

Den praktiske opplæringen hos jernbaneforetakene er delt opp i flere perioder fra 1 uke og opp til 7 uker i sammenheng. I løpet av øvelseskjøringsperiodene følger studentene en erfaren lokomotivfører i hans eller hennes turnus. Det betyr at arbeid på kvelds- og natttid, i helger og på bevegelige helligdager forekommer.

Den teoretiske opplæringen er delt opp i tema infrastruktur og kjøretøy. Målet med den tekniske opplæringen er at studenten oppnår forståelse for overordnede prinsipper innen elektroteknikk, pneumatikk og mekanikk. Disse er viktige i togframføring. I tillegg skal studenten tilegne seg konkrete og inngående ferdigheter i betjening av bremsesystemet og øvrige instrumenter i lokomotiver og motorvognsett.

Studiet starter opp med at studentene får teoriopplæring og gjennomfører en uke med praksis i tog. Deretter gjennomfører de en eksamen. Denne må bestås før studenten søker jernbanetilsynet om et førerbevis. Førerbeviset gir adgang til førerrommet når du skal ut på øvelseskjøring. 

Om praksis

Lokomotivførerutdanningen har to emner innen praksis, delemne Praktisk skifting og delemne Øvelseskjøring. I begge delemnene gjennomføres det midtveisevaluering og sluttevaluering. Du må bestå praksis for å kunne gå opp til eksamen.

Øvelseskjøring

Øvelseskjøring i tog er delt opp i tre perioder i til sammen 15 uker der du skal følge en lokfører i turnus. De to første periodene går over fire uker, mens den siste perioden går over sju uker. Du kan bli plassert overalt hvor det kjøres tog i Norge. I disse periodene må du være fleksibel for endringer i stasjonering og turnus.

Når du begynner på skolen ber vi deg fortelle oss hvor du ønsker å ha øvelseskjøring, det kan være der du har familie eller at du har andre muligheter til å ordne overnatting selv. Skolen bestiller deretter øvelseskjøring i foretak skolen har avtale med. Det er foretakene som bestemmer hvor du havner. Skolen kan påvirke i noen få tilfeller. Dette kan være tilrettelegging dersom du trenger ekstra faglig påfyll, eller om det har skjedd noe i familien din som gjør at det er sterke sosiale grunner for å få en spesiell stasjonering. Dersom du blir plassert et sted du ikke kan ordne overnatting selv, ordner skolen overnatting i forbindelse med øvelseskjøring.

Skolen forventer at du følger foretakets reglement for påkledning når du er ute på øvelseskjøring. Det vil si at dersom føreren du kjører med bruker uniform, skal du bruke skolens uniform. Dersom føreren bruker arbeidsklær, skal du også bruke arbeidsklær. Du skal alltid bruke vernesko og ha med sikkerhetsvest.

Praktisk skifting

Praktisk skifting varer i 14 dager. Her får du erfaring med togsammensetting, bremseprøving og signalgiving. Praktisk skifting er satt opp etter øvelseskjøring 2 og foregår på skolen og på en stasjon på Østlandet der det er mulig å få plass til å trene. Skolen ordner overnatting i forbindelse med øvelse på stasjon.

Om eksamen

Om fravær

Opplæringen på heltid er fulltid med obligatorisk oppmøte.

Opplæringsplan og studieplan

Her finner du skolens opplæringsplan og studieplan. Disse planene er førende for all undervisning i utdanningen. Lenkene åpner pdf-dokumenter.

Studentfordeler

Lokførerskolen har avtale med Studentorganisasjonen i Oslo og Akershus (SiO). Det gir deg som student fordeler ved leie av bolig, helse, trening og annet.