Lokførerskolen Om studiet Vurderer du å søke?

Vurderer du å søke?

Tenker du på å søke på studiet? Her finner du informasjon som kan hjelpe deg å ta et valg.

Neste søknadsfrist blir 1. mars 2025.

Lokomotivførerutdanningen er en offentlig fagskole som er godkjent av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT).

Utdanningen tar ett år, og gir 60 studiepoeng. Undervisningen er praktisk-teoretisk, og i løpet av utdanningsforløpet øvelseskjører studentene 18 uker sammen med en erfaren lokomotivfører i tog, i turnus. Studiested er i Oslo, mens øvelseskjøring kan skje over hele landet. Lokførerskolen tilbyr også et nettbasert studieforløp på deltid.

Det gis opplæring i lokomotivets krefter, togets tyngde, bremsekraft og trafikkregler. Togsimulatorer og VR-utstyr blir brukt som verktøy i undervisningen. Studentene har der mulighet til å trene trygt på ulike situasjoner som kan oppstå når man kjører tog i Norge.

Det er løpende oppstart til studiet. Opptaket som hadde søknadsfrist 1. mars 2023, gjelder oppstart i august, september og oktober 2023, og januar, februar og april 2024. Søkere til det nettbaserte studiet har oppstart i april 2024. 

Opptaket med søknadsfrist 1. mars 2024, gjelder oppstart i oktober 2024, januar 2025 (nettbasert) og april 2025.

Kvalifiserte søkere må bestå yrkespsykologisk skikkethetstest og helsetest før opptak. Lokførerskolen legger til rette for testene, og kaller inn aktuelle søkere.

Det er mulig å ønske seg oppstartsmåned ved tilbud om plass, så langt det er mulig. Hvert kull har plass til 24 studenter (20 plasser på nettbasert variant), og det er ikke sikkert at vi kan innfri ønsket for alle.

Kvalifikasjoner og opptakskrav

Aktuelt fra skolen