Lokførerskolen Nyheter Studenter i praksis Lokfører, kjørelærer og instruktør

Lokfører, kjørelærer og instruktør

De fleste blir lokførere når de er ferdige med utdanningen hos oss. Noen ekstra flinke blir kjørelærere og instruktører også. Sara Straume er blant dem.

Sara med student i VRFoto: Maria Dahl
Student Elisabeth og instruktør Sara Straume

Sara begynte på lokomotivførerutdanningen på Grorud i mai 2016, og var 25 år da hun startet. Egentlig studerte hun juss, og en kamerat tipset henne om det å kjøre T-bane ved siden av studiene. Og da var det gjort. Hun oppdaget at det var mye morsommere å kjøre tog enn å studere paragrafer.

Selv på en kjedelig dag er det å kjøre tog mye bedre enn ALLE andre yrker!

Sara Straume

Sara fikk jobb hos NSB (senere Vy) etter Lokførerskolen. Den gangen var det mange lokførerkandidater om jobben. Likevel tok det ikke lang tid før alle i kullet hennes var godt plassert hos et togselskap. Det tok bare litt lengere tid for noen.

Kjørelærer

– Det er veldig lurt å melde seg som kjørelærer fordi man stadig blir oppdatert på ny kunnskap, og hele tiden må holde seg faglig relevant, forteller Sara.

student og kjærelærerFoto: Atle Schaathun
Jack Chen fra kull 5-23 er en av studentene Sara har med seg som kjørelærer. Han følger Saras turnus, og Jack får «privatundervisning» i det å framføre tog.

– Fordelene med å være både instruktør og kjørelærer er at man får repetert kunnskapene sine fra skolen, og oppdatert seg på alt som er nytt. Man er jo ikke borti alle situasjoner hver dag, så det å kunne snakke om ulike situasjoner med Jack, hjelper meg også, forteller Sara med et stort smil. Det er tydelig at hun trives i rollen.

Studentene våre kjører tog i turnus med kjørelærer fra togselskapene i til sammen 18 uker. Etter eksamen og ansettelse hos et togselskap fortsetter opplæringen med kjørelærer fram til sertifisering, når kandidaten endelig kan sitte alene foran i toget, ha alt ansvaret selv og kunne kalle seg lokomotivfører. Og som lokfører trenger man tre års erfaring som sertifisert fører før man kan søke togselskapet om å få kunne være kjørelærer.

Sara er en dyktig kjørelærer og instruktør. Hun ga meg friheten til å prøve meg frem, samtidig som hun også tok grep der det var nødvendig eller der det var til stor hjelp. At hun også kan teorien og praksisen i dybden gjør at jeg fikk stor læring fra øvelseskjøringen!

Jack Chen, student i kull 5-23

Instruktør

Sara med studentgruppen sinFoto: Atle Schaathun
Sara og studentene i 69-settet i bakgården på skolen på Grorud.

Sara har nylig meldt seg som instruktør på skiftekurset også. Dette er praktisk undervisning over to uker, som begynner i og ved skolebygningen på Grorud. Studentene gjennomgår én uke med opplæring i små grupper på stasjoner. Deretter reiser de til Notodden en uke, for å øve på praktisk skifting ute på jernbaneområdet der.

– På skolen er det mye gøy, og mange bra læremidler, sier Sara. Studentene starter på BRIO og på modelljernbanen for å få et fugleperspektiv på skifteområdet.

– Deretter fortsetter vi i VR, og øver på prosedyrer og rutiner med briller og hansker. Det å løfte et kobbel er ikke så lett, og det er viktig å få prøvd ut dette på godsvognene Lokførerskolen har på Grorud. Store og små simulatorer og 69-settet i bakgården er også genialt for å få prøvd ut ferdighetene i trygge omgivelser, forteller Sara fornøyd.

Sara med to studenter som lærer ved hjelp av VRFoto: Maria Dahl
Sara veileder Sander og Elisabeth fra kull 5-23 på skiftekurset ved hjelp av VR.

Studentene våre forteller at skiftekurset binder fagene kjøretøy og infrastruktur sammen, og gir større forståelse for helheten ved det å kjøre tog. På skiftekurset er det mye som faller på plass.

– Kurset gir ny forståelse for feilsøking, forklarer Sara, og gir innsikt i hvilke konsekvenser ulike handlinger gir. Hensikten med skiftekurset er ikke å bli skifter eller signalgiver, men å møte hverdagen til en lokfører.

Kvinne på jernbanen

– Dessverre er det bare 8 % av lokførerne som er kvinner, og det er ingen grunn til at andelen skal være så lav. Kvinner har akkurat de samme forutsetningene som menn til å bli flinke lokførere. Miljøet med gutta er ikke noe problem, og jeg føler meg ikke alene som jente. Det er lite fokus på at jeg er i mindretall, forsikrer Sara.

Malin og Sara foran PCFoto: Maria Dahl
Verken Malin fra kull 5-23 eller Sara skjønner hvorfor det er så få kvinnelige lokførere.

– Yrket er ikke for hvem som helst, fortsetter hun, du må forstå at det er en krevende og ikke minst sikkerhetskritisk jobb. Og vi vil ha de dyktigste kollegaene med oss i den flotte jernbanefamilien vår. Det kan like gjerne være en kvinne som en mann. Utdanningen er intens, og det er mange som ikke har vært borti noe lignende. Det er viktig å være nøyaktig, motivert og ha forståelse for viktigheten av sikkerhet. Men er du det, kan du altså få den aller beste jobben, smiler Sara.

Vi på Lokførerskolen er glade for at vi har hjelp fra dyktige kjørelærere og instruktører, som Sara, for å utdanne de aller flinkeste lokomotivførerkandidatene!

Godt å ha deg med på laget, Sara!

Sara og studenter i snøen.Foto: Atle Schaathun
Det er tydelig at Sara trives sammen med studentene, og at studentene trives sammen med henne.