Lokførerskolen Nyheter Nettbasert utdanning Nettbasert lokførerutdanning

Nettbasert lokførerutdanning

I 2024 utvider Norsk fagskole for lokomotivførere sitt studietilbud med en nettbasert lokomotivførerutdanning med samlinger. Søknadsfrist er 1. mars 2023 i Samordna opptak.

Foto: Corunne Kutz, Unsplash

Den nettbaserte lokførerutdanningen vil være et deltidsstudium som går over tre semestre. Studiet vil bestå av en stor del selvstudie, faste digitale samlinger, oppsatte fysiske samlinger på skolen i Oslo og praksis ute i tog.

Mellom 1. februar og 1. mars 2023 vil interesserte kandidater dermed kunne søke på to utdanninger, en stedbunden (som i dag) og en ny nettbasert – med oppstart i 2024. Begge utdanningene har samme læringsutbyttebeskrivelser, like mye praksis og vil gi samme sluttkompetanse/vitnemål.

Forskjellen mellom en stedbunden og en nettbasert lokomotivførerutdanning på deltid er først og fremst organiseringen og gjennomføringen av undervisning og læringsaktiviteter.

Bakgrunn for nytt tilbud

Lokførerskolens styre vedtok i juni 2022 at de ønsket å kunne tilby en nettbasert, samlingsbasert lokomotivførerutdanning. Dette er nå godkjent av NOKUT. Fagskolen vil i løpet av 2023 arbeide med å utvikle og kvalitetssikre utdanningen for den nettbaserte opplæringen med samlinger.

Det er et uttalt ønske fra Regjeringen og utdanningsmyndighetene at høyere utdanning, også fagskoleutdanning, skal bli tilgjengelig for flere, uavhengig av bosted og hvilken livssituasjon man er i. Dette henger sammen med vektleggingen av livslang læring i høyere utdanning og arbeidsliv. Dette har flere fagskoler fulgt opp, og tilbyr en rekke nettbaserte- og samlingsbaserte utdanninger.

Norsk fagskole for lokomotivførere ønsker å bidra i denne utviklingen, for å kunne legge til rette for livslang læring, og møte krav og forventninger i utdanningssektoren og samfunnet generelt.
Lokførerskolen har et tett og godt samarbeid med bransjen. En nettbasert utdanning med samlinger vil kunne møte jernbaneforetakene sine kompetansebehov på en god måte. Dette vil bidra til rekruttering til stasjoneringssteder i hele landet. Kandidater som ikke har muligheten til å tilbringe et år i Oslo, vil kunne fullføre større del av utdanningen der de bor, og i for eksempel kombinasjon med annet arbeid.

Skolen har som mål å utnytte teknologisk kompetanse innen opplæring og jernbaneteknologi for å kunne tilby en fleksibel opplæring. Slik vil Lokførerskolen fortsatt være en solid, framtidsrettet og attraktiv utdanning.

Søknadsfristen vil være 1. mars 2023. Det opprettes en klasse til det nettbaserte studiet med oppstart 2024. Studentene som søker og kommer inn på den nettbaserte lokomotivførerutdanningen samles i en klasse med et felles studieløp.

Studenten vil møte dedikerte og engasjerte lærere som veileder studenten underveis i studieløpet, både på nett og på samlinger på skolen og andre læringsarenaer. Studiet vil være en god del selvstudie, faste digitale samlinger, oppsatte fysiske samlinger på skolen i Oslo og omegn og praksis ute i tog.