Lokførerskolen Nyheter Simulatorsenteret Simulert togframføring

Simulert togframføring

Vi på Lokførerskolen er stolte over simulatorsenteret vårt. I simulator kan lokførerstudentene prøve ut det de lærer i klasserommet, uten å risikere liv og lemmer.

Rådgiver Hallgeir Are Olsen og fagsjef Ottar Haslestad i Simulatorsenterets hjerte.Foto: Rune Fossum
Rådgiver Hallgeir Are Olsen og fagsjef Ottar Haslestad i Simulatorsenterets hjerte.

Studentene våre er ute og kjører tog omtrent halve studietiden. Men også når de er på skolen, er det mye praksis. Simulering et eksempel på Lokførerskolens praksisnære undervisningsmåte, og er svært populært blant både studenter og faglærere. På senteret kan vi finne store og små togsimulatorer. De store togsimulatorene er helt like førerrommet på et tog. Simulatorene som bruker VR-teknologi, er særlig nyttige under skifteopplæringen. I tillegg brukes mindre desksimulatorer for større grupper. Og alle våre studenter har tilgang til simulatorscenariene hjemmefra, slik at de kan øve når det passer den enkelte.

Jeg har snakket med fagsjef Ottar Haslestad og rådgiver Hallgeir Olsen som utvikler og drifter simulatorsenteret vårt.

Hva viser simulatoren?

«Strekningen simulatorene viser er en fiktiv strekning. På denne strekningen får studentene trent på de aller fleste situasjoner som kan oppstå på jernbanenettet over hele Norge. Simulatorene kan kjøres i godstog eller passasjertogmodus. De store togsimulatorene er til forveksling lik førerhuset på Flytoget», kan Ottar fortelle. Flytoget var med som samarbeidspartner da de store simulatorene ble etablert i 2010, men ved siste oppgradering har vi endret litt.

Student kjører scenario i fullskala førerrom.Foto: Rune Fossum
Student kjører scenario i fullskala førerrom.

Hva er en desksimulator?

De små desksimulatorene ble innført som et ekstra hjelpemiddel når ERTMS-systemet kom. De har lenge dekket et behov for opptrening i det nye signalsystemet langs sporet. Etter hvert har de blitt benyttet mer og mer i grunnutdanningen generelt, inkludert i det nettbaserte studieforløpet. Den store fordelen her er at man har en kjør/frys-funksjon som gjør at studenten kan stoppe opp ved en gitt situasjon og studere nærmere hva som skjer. Simulatoren viser problemstillinger som kan løses mens studenten ser på den aktuelle situasjonen i simulatoren. Lokførerskolen skreddersyr løsninger og utvikler scenarier som brukes i undervisningen.

Veiledning ved desksimulator.Foto: Rune Fossum
Veiledning ved desksimulator.

«De mindre desksimulatorene er mye i bruk», forteller Hallgeir. «Instruktørene bruker dem i undervisningen, og når det er tomt i senteret er det fritt fram for alle studenter å sette seg ned og øve på situasjoner. Det sitter ofte studenter langt utover kvelden og øver her.»

Studentene får trygg og effektiv læring av alle mulige situasjoner som kan oppstå i sporet, inkludert avvikssituasjoner

Ottar Haslestad

Digiskift

En viktig del av lokføreropplæringen er å kunne flytte jernbanemateriell inne på et stasjonsområde eller sidespor, å kunne koble vogner og annet materiell til og fra et lokomotiv og å kunne lede dette inn på annet spor ved hjelp av en sporveksel.

I forkant av den fysiske skifteopplæringen gjennomføres skifting på en digital plattform ved hjelp av virtuell virkelighet. Med VR-briller og hansker får studentene vite hva som er oppgaven.

Studenter med VR-utstyrFoto: Julia Naglestad
Studenter lærer med hjelp av VR-utstyr.

Studentene bruker mye tid på skifteopplæringen, og gjennom å øve i simulator på forhånd, blir studentene bedre forberedt når de kommer ut på det fysiske sporområdet. Simulator vil ikke erstatte den fysiske, praktiske skifteopplæringen, men gir et godt grunnlag for dyp og kompleks læring av både kjøretøy- og infrastrukturfaget.

Undervisningen på skolen flyttes fra whiteboard og powerpoint til simulatoren. Studentene aktiviseres, og bruk av simulatoren gir effektiv læring.

Hallgeir Are Olsen

Trygg og grundig læring

Både instruktører og studenter er svært fornøyde med simulatoranlegget på Lokførerskolen, forteller rektor Kai Erik Jensen. Studentene får et høyt læringsutbytte, og undervisningen effektiviseres. Det kan selvfølgelig ikke erstatte læringen som skjer med hjelp fra en kjørelærer i ute i sporet. Simulering kan likevel forberede studentene godt og gir dem anledning til dyp læring av de ulike situasjonene. I sporet er man avhengig av at situasjoner kan oppstå for at studenten kan lære, i simulatoren får de alle muligheter presentert. Studenten får anledning til strukturert problemløsning selv i risikoutsatte situasjoner.

Student studerer ATC-simulatoren vår.Foto: Rune Fossum
Student studerer ATC-simulatoren vår.

Hva mer kan simulatorsenteret tilby?

  • I simulatorsenteret har vi bygget opp en testbenk for ATC (automatisk togkontroll om bord på toget). Denne brukes mye av signalmontører og andre interesserte for dypere læring av hvordan ATC-systemet virker.
  • Simulatorsenteret kjører kurs for togselskaper som ønsker å se norsk regelverk i praksis, og øve på avvikssituasjoner som vanskelig å trene på ute.
  • Vi har i samråd med UIC (International union of railways) utviklet et gratis MOOC (massive open online course) i bruk av ERTMS. Dette kan studeres her:
  • Vi har også hatt besøk av representanter fra Alstom i Belgia som trenger kunnskap om ombordutrustning. Ved slike henvendelser setter vi opp et eget program med simuleringer som er nyttige for dem.
  • Simulatorsenteret skreddersyr kurs og gjennomganger etter behov. Ta kontakt for å høre mer.