Vil du bli kjørelærer?

For å bli kjørelærer for studenter ved lokførerskolen, må en ha gjennomført kjørelærerkurs i regi av fagskolen. For å kunne delta på kurs, må man være godkjent lokomotivfører og ha tre års yrkeserfaring. Ved bestått og fullført kjørelærerkurs er man godkjent av fagskolen for veiledning av studenter i praksis. Kompetansen holdes vedlike ved å delta på årlige kjørelærersamlinger ved lokførerskolen.

Kjørelærerkurs

Fagskolen tilbyr opplæring av nye kjørelærere i samarbeid med foretakene. Ved gjennomført og bestått kjørelærerkurs skal du som kjørelærer kunne blant annet anvende veiledningspedagogikk, kjenne til hvordan kommunikasjon og læring henger sammen og kunne gi gode tilbakemeldinger til student. Kurslengde: Fem dager. Omfang: Sju timer per dag. Man må gjennomføre minst 85 prosent av kurset for å kunne registreres som godkjent kjørelærer.

Det er maks 20 deltakere på hvert kurs.

Vi gjennomfører kurs følgende datoer i 2022:

  • Uke 37, 12. - 16. september

 

Påmelding til kjørelærerkurs

For å melde seg på kjørelærerkurs eller kjørelærersamling kan leder eller deltaker sende en epost til silje.stenersen@jernbanedirektoratet.no , med kopi til post@lokforerskolen.no

Husk fullt navn på deltaker, telefonnummer, e-postadresse, foretak og stasjonering.

Har du noen spørsmål om kjørelærerkurs eller kjørelærersamling, kan du kontakte koordinator silje.stenersen@jernbanedirektoratet.no