Lokførerskolen Kjørelærer Vil du bli kjørelærer?

Vil du bli kjørelærer?

For å bli kjørelærer for studenter ved Lokførerskolen, må en ha gjennomført kjørelærerkurs i regi av fagskolen. For å kunne delta på kurs, må man være godkjent lokomotivfører og ha tre års yrkeserfaring. Ved bestått og fullført kjørelærerkurs er man godkjent av fagskolen for veiledning av studenter i praksis. Kompetansen holdes vedlike ved å delta på årlige kjørelærersamlinger ved lokførerskolen.

Kjørelærerkurs

Fagskolen tilbyr opplæring av nye kjørelærere i samarbeid med foretakene. Ved gjennomført og bestått kjørelærerkurs skal du som kjørelærer blant annet kunne anvende veiledningspedagogikk, kjenne til hvordan kommunikasjon og læring henger sammen og kunne gi gode tilbakemeldinger til student.

6 dager totalt

Dag 1 er lagt opp som en digital kursdag før samlingen på skolen. Deltakerne vil ca. 14 dager før kurset få tilsendt digitalt opplæringsmateriale som inneholder både videoer og oppgaver. Dette skal deltakerne se gjennom og arbeide med på egenhånd, for å forberede seg til samlingen på skolen. Det er opp til deltaker og foretak når det gjøres, så lenge det er gjort innen kursets oppstart på Lokførerskolen. Det bør settes av en arbeidsdag til dette. Det er ikke lagt opp til oppmøte på Lokførerskolen den første dagen.

Dag 2-5 (4 dager) er samlingsbasert med instruktør på skolen. Samlingen vil fokusere på gruppearbeid, diskusjon og refleksjon i forhold til læringsmålene fra dag 1. Disse dagene varer fra kl.08:30-15:00.

Dag 6 er en egen kjørelærersamling for nye kjørelærere som nylig har deltatt på skolens kursdager 1-5. Dagen vil erstatte den første ordinære kjørelærersamling for deltakeren. Dagen er for å reflektere rundt egen praksis og det deltakeren deltok på i dag 1-5. Dagen bør gjennomføres etter at den nye kjørelæreren har hatt minst en student i praksis.

Påmelding til kjørelærerkurs

Neste tidspunkt for gjennomføring av kjørelærerkurs er uke 39. Mandag 25.09 er satt av til forberedelse. Første dag med oppmøte på Lokførerskolen er tirsdag 26. september kl. 08.30.

Send påmelding på e-post til silje.stenersen@jernbanedirektoratet.no, med kopi til post@lokforerskolen.no.

Frist for påmelding til dette kurset er fredag 15.sept.

Har du noen spørsmål om kjørelærerkurs eller kjørelærersamling, kan du kontakte Silje Stenersen:

Silje Stenersen, koordinator

Silje Stenersen

Kontakt Silje angående opptak og opptakskrav, utdanningens løp og gjennomføring, alt du lurer på som student på Lokførerskolen

Aktuelt fra skolen