Lokførerskolen Kjørelærer Vil du bli kjørelærer?

Vil du bli kjørelærer?

Norsk fagskole for lokomotivførere tilbyr opplæring av nye kjørelærere i samarbeid med foretakene.

Målgruppen for Lokførerskolens kjørelærerkurs er først og fremst lokomotivførere som skal gi kjøreopplæring med studenter ved Norsk fagskole for lokomotivførere (Lokførerskolen). Ved ledig kapasitet kan førere fra andre foretak delta på Lokførerskolens kjørelærerkurs ved forespørsel.

For å kunne delta på Lokførerskolens kjørelærerkurs må fører ha gyldig førerbevis, sertifikat i et foretak og vært fører i minst 3 år (ref. Førerforskrift / Kommisjonsbeslutning 2011/765/EU ).
I tillegg må føreren ha godkjenning fra sin leder at hen egner seg som kjørelærer.

Ved bestått og fullført kjørelærerkurs er føreren godkjent av fagskolen for veiledning av studenter i praksis og øvelseskjøring. Godkjenningen holdes ved like ved å delta på årlige kjørelærersamlinger ved Lokførerskolen.

Kjørelærerkurs

Fagskolen tilbyr opplæring av nye kjørelærere i samarbeid med foretakene. Ved gjennomført og bestått kjørelærerkurs skal du som kjørelærer blant annet kunne anvende veiledningspedagogikk, kjenne til hvordan kommunikasjon og læring henger sammen og kunne gi gode tilbakemeldinger til student.

6 dager totalt

Dag 1 er lagt opp som en digital kursdag før samlingen på skolen. Deltakerne vil ca. 14 dager før kurset få tilsendt digitalt opplæringsmateriale som inneholder både videoer og oppgaver. Dette skal deltakerne se gjennom og arbeide med på egenhånd, for å forberede seg til samlingen på skolen. Det er opp til deltaker og foretak når det gjøres, så lenge det er gjort innen kursets oppstart på Lokførerskolen. Det bør settes av en arbeidsdag til dette. Det er ikke lagt opp til oppmøte på Lokførerskolen den første dagen.

Dag 2-5 (4 dager) er samlingsbasert med instruktør på skolen. Samlingen vil fokusere på gruppearbeid, diskusjon og refleksjon i forhold til læringsmålene fra dag 1. Disse dagene varer fra kl.08:30-15:00.

Dag 6 er en egen kjørelærersamling for nye kjørelærere som nylig har deltatt på skolens kursdager 1-5. Dagen vil erstatte den første ordinære kjørelærersamling for deltakeren. Dagen er for å reflektere rundt egen praksis og det deltakeren deltok på i dag 1-5. Dagen bør gjennomføres etter at den nye kjørelæreren har hatt minst en student i praksis.

Påmelding til kjørelærerkurs

Neste tidspunkt for gjennomføring av kjørelærerkurs er uke 35.

Mandag 26..august er satt av til forberedelse. Første dag med oppmøte på Lokførerskolen er tirsdag 27. august kl. 08.30.

Det er også satt opp kurs i uke 39.

Mandag 23.september er satt av til forberedelse. Første dag med oppmøte på Lokførerskolen er tirsdag 24. september kl. 08.30.

Maks antall deltakere er 20, ved færre påmeldinger enn 5 deltakere vil kurset bli avlyst.

Send påmelding på e-post til silje.stenersen@jernbanedirektoratet.no, med kopi til post@lokforerskolen.no.

Har du noen spørsmål om kjørelærerkurs eller kjørelærersamling, kan du kontakte Silje Stenersen:

Silje Stenersen, koordinator

Silje Stenersen

Kontakt Silje angående opptak og opptakskrav, utdanningens løp og gjennomføring, og om øvelseskjøring.

Aktuelt fra skolen