Lokførerskolen Nyheter Ansatte på Lokførerskolen Ny fagsjef for infrastruktur-faget

Ny fagsjef for infrastruktur-faget

Mikael Persson er ny fagsjef på Lokførerskolen. Han har tatt på seg ekstra ansvar for å videreutvikle infrastrukturfaget. Da blir han en av skolens fire fagsjefer.

Micke foran skolebygningenFoto: Atle Schaathun
Mikael Persson, populært kalt Micke, er ny fagsjef for infrastrukturfaget.

Mikael, eller Micke som vi helst kaller han, har erstattet Morten Mattson som fagsjef. De andre fagsjefene på skolen er Øyvind Gunnestad på kjøretøyfaget, Arnt Einar Hansen på førerbevis og praksisfaget og Ottar Haslestad for kurs og teknologi. Fagsjefene er en del av skolens ledelse, sammen med rektor Kai Erik Jensen og studiesjef Ane Haugen Jordal.

Micke er utdannet lokfører i Stockholm. Togselskapet han jobbet i, SJ (Statens Järnvägar), skulle nedbemanne, mens NSB manglet lokførere, og Micke begynte på NSB Gjøvikbanen i 2013. Han var en del av opplæringsteamet som instruktør og kjørelærer både i Sverige og i Norge, og likte den rollen godt. Derfor søkte han stilling som faglærer i lokføreropplæringen, og fikk jobben i 2015.

Hvorfor ønsket du å bli fagsjef?

«Morten var en glimrende fagsjef, og da han sluttet etterlot han seg en utrolig sterk og kompetent gruppe med lærere. Dette er en gruppe jeg ser fram til å jobbe med, og jeg har mange visjoner og idéer jeg ønsker å sette ut i livet sammen med disse dyktige faglærerne.

Skolen har gått fra å ha mange innleide instruktører til flere faste ansatte. Med en større og mer stabil gruppe ansatte utvikler skolen en dypere jernbanefaglig kompetanse. Det betyr at vi har fått en svært god lokomotivførerutdanning, og at vi kan bistå bransjen med den kunnskapen vi jobber fulltid for å opprettholde og videreutvikle.»

«Jeg har også stor tro på å videreutvikle skolens pedagogiske rammeverk, med studentens læring i sentrum. Studentene skal bygge dyp og kompleks læring og bli den beste lokføreren de kan bli. Det skjer bare gjennom troen på at studenten er den beste til å ta til seg kunnskap med hjelp fra sin kritiske fornuft og selvinnsikt, og at læreren må være en reflektert veileder i denne prosessen.»

Alle faglærerne våre har minimum 15 studiepoeng i pedagogikk. Micke er en av flere lærere på skolen som blir ferdige med en bachelor i pedagogikk til neste år, og vurderer å fortsette med en mastergrad.

Micke i trappeoppgangenFoto: Atle Schaathun
Det er infrastrukturfaget som er Mickes spesialområde innen lokførerutdanningen. Infrastruktur er et emne på Lokførerskolen som handler om alt av jernbanens infrastruktur, og en innføring i trafikkreglene for hvordan man skal forholde seg til den ved kjøring av tog og skift.

Hva kommer du til å videreføre?

«Morten har vært en fantastisk leder og en dyktig lærer som jeg har lært mye av. Han har bygget infrastrukturfaget på en måte som gjør at den daglige driften går av seg selv, noe som gjør at jeg kommer til dekket bord. Jeg vil videreføre alt arbeidet som Morten startet. Det handler mye om samarbeid og aktiviserende undervisning, med bruk av Brio-bane, simulator og case-oppgaver – arbeidsoppgaver som krever en innsats fra hver enkelt student. Og det handler om å videreføre arbeidet med involvering og tett samarbeid med bransjen.

Det er viktig å la studentene jobbe for kunnskapen. Da utvikler de mer kompleks læring, og kunnskapene og ferdighetene sitter bedre!»

Jeg har stor respekt for studentene våre. De kommer til oss med mye kompetanse i bagasjen, og jeg ser det som et privilegium å kunne hjelpe dem å videreutvikle seg til å bli solide og dyktige lokførere. De er svært motiverte, så jobben er veldig takknemlig.

Mikael Persson

«Jeg vil at studentene kjenner på at de har vært gjennom noe viktig den tiden de har gått på Lokførerskolen. At de har utviklet seg som mennesker og at utdanningen har formet både kunnskaper, ferdigheter og holdninger. At de har vært gjennom et år med felleskap og at de blir en del av det store jernbanefelleskapet som lokførere.»

Micke med studenterFoto: Atle Schaathun
Micke har høye ambisjoner på vegne av studentene. Han vil sette høye krav til dem, slik at de har gode muligheter til å vokse som personer, og bli dyktige og reflekterte lokførere.

Tidligere fagsjef, Morten Mattson

Morten gjennomførte lokomotivførerutdanningen i 1995 hos NSB på Tomtekaia og i Lodalen etter å ha jobbet som kontaktledningsmontør. Han jobbet hos NSB og hos Flytoget før han begynte som lærer på skolen i 2011. Han har vært fagsjef hos oss siden 2013.

Brann- og bergingstog Bane NORFoto: Atle Schaathun
Nå har Morten begynt hos Bane NOR med berging og beredskap.

Morten har vært sentral i utviklingen av utdanningen, og har brent for metodemangfold og variasjon i undervisningen for mer tilpasset og relevant undervisning. Han har også vært delaktig i å etablere fagråd og brukerråd for bedre å kunne trekke linjer og tenke helhetlig – og å tenke på tvers. Han så også tidlig hvordan simulator var et glimrende pedagogisk verktøy.

Hvorfor ville du begynne med berging og beredskap, Morten?

«Jeg har blitt 52 år gammel, og ser for meg at nå er muligheten kommet for et siste eventyr. Jeg har fremdeles mye å lære, og er en nysgjerrig fyr som liker å utvikle meg. Og Bane NOR berging og beredskap gir mye entusiasme, kjenner jeg. Men hjertet mitt brenner for Lokførerskolen, og vil alltid gjøre det. Det er mye jeg vil savne, men jeg er overbevist om at Micke kommer til å gjøre en glimrende jobb som fagsjef og ønsker han lykke til!»

Vi vil savne Morten, men gleder oss til et nytt kapittel i Lokførerskolens historie med Micke som fagsjef. Lykke til, til begge to!