Lokførerskolen Nyheter Om Lokførerskolen God jul, og et fredelig nytt år!

God jul, og et fredelig nytt år!

Jula nærmer seg, og vi på Lokførerskolen ønsker å takke for et godt samarbeid det siste året. Vi ser tilbake på 2023 med glede, og ønsker å dele noen av årets høydepunkt med dere.

Alle ansatte med julegøyFoto: Atle Schaathun

Våre fantastiske studenter

Vi starter med innsatsen fra studentene våre. I 2023 har vi uteksaminert 140 lokomotivførerkandidater, klare til innsats på jernbanespor over hele landet. Våre studenter er imponerende dyktige og arbeidsomme, og vi er stolte av å være en del av deres faglige reise.

1. mars fikk vi igjen et rekordhøyt antall søkere til Lokførerskolen. Dette vitner om stadig økende interesse både for skolen og for et populært yrke.

Skifteområdet vårt på Notodden representerer en viktig faglig utvikling for Lokførerskolen. I 2023 var fagskolens styre på befaring og uttrykte begeistring over fasilitetene og engasjementet som er lagt ned der.

Drift av skolen

På tre av årets personaldager reiste vi til Trondheim, og hadde en flott togtur på Dovrebanen. Turen ga oss anledning til å møte interessante mennesker og å styrke båndene innad på fagskolen. Vi besøkte togledersentralen i Trondheim, og lærte mye interessant der. Vi besøkte også Støren verksted for å lære mer om 76-sett fra SJ Norge. Hos SINTEF fikk vi mer kunnskap om adferd- og neurovitenskap, og om hvordan de bruker simulatorer i transportforskning. Og til slutt besøkte vi fagskolen i Trøndelag for erfaringsdeling innen studieadministrasjon og markedsføring.

I løpet av våren 2024 starter det første kullet med studenter som studerer nettbasert med samlinger, og hele skolen har vært travelt opptatt med å forberede oss til dette tillegget til utdanningsløp. Vi har produsert nye, tilpassede læremidler og har lagt til mange nye ferdigheter i kompetansebanken vår, slik at vi er klare når disse studentene starter opp. Vi har også fått satt opp et smartstudio i skolebygningen, slik at vi kan møte de nye studentene på best mulig måte digitalt. Alle våre studenter vil nyte godt av denne kompetansehevingen.

Nye medarbeidere

I løpet av året har vi fått flere nye medarbeidere, og har ønsket velkommen til faglærerne Anne-Britt, Jan Remi, Jarl og Maya, samt vår nye IKT-medarbeider Reidar. Deres ferdigheter og engasjement er et verdifullt tilskudd til Lokførerskolen, og vi gleder oss over å jobbe sammen med dem.

Nå som året går mot slutten vil vi benytte anledningen til å takke for et fruktbart og spennende 2023, og uttrykke våre beste ønsker om fred og glede i det kommende året. Må juletiden bringe ro og harmoni, og det nye året fylles med framskritt og nye muligheter.