Lokførerskolen Nyheter Ansatte på Lokførerskolen Et lokomotiv forlater stasjonen

Et lokomotiv forlater stasjonen

Eva Ervik har vært skolesjef for Norsk jernbaneskole og Lokførerskolen i et decennium. Nå går hun av med tidlig pensjon.

Portrettbilde av EvaFoto: Runde Fossum

Eva Ervik er et kjent og velansett navn i jernbanekretser. Hun har bygget opp Norsk jernbaneskole og vært pedagogisk drivkraft, administrativt ansvarlig og personalleder innenfor den viktigste kompetansebedriften jernbane-Norge har det siste tiåret.

Etableringen av Norsk jernbaneskole

Eva arbeidet som rektor på en av Oslos barne- og ungdomsskoler da hun traff på en direktør fra Jernbaneverket. Det møtet endte opp med et fristende tilbud: Å lede oppbyggingen av en samlet kompetansebedrift for infrastrukturområdet, slik at folk som arbeidet ved og i spor kunne ha tilstrekkelig kompetanse til å gjøre jobben sin sikkert og godt. I tillegg skulle fagskolen for lokomotivførere videreføres under samme tak.

To personer foran skolens inngang
Eva sammen med tidligere samferdselsminister Kjetil Solvik-Olsen. Norsk jernbaneskole hadde fått et mandat i 2005 fra daværende samferdselsminister om å etablere kompetansesenter for hele sektoren, Eva overtok et nytt bygg med nytt simulatorsenter i 2010.

– De første fire-fem årene var veldig kaotiske, forteller Eva. Det tok et år før skolebygningen var ferdig. Samtidig skulle det etableres administrasjon, fagdidaktikken skulle ivaretas, alle de nye ansatte skulle tas vare på. I tillegg måtte det sikres NOKUT-godkjenning for fagskolen og etter hvert ISO-sertifisering for kvalitetssikring av styringssystemene.

Eva har etablert en arv vi kommer til å bygge videre på.

Odd Magne Olsen, fagsjef for bane- og sikkerhetsfag på Norsk jernbaneskole.

To skoler under samme tak

De siste fire årene har det vært mye arbeid med overføringen av skolen fra Jernbaneverket til Jernbanedirektoratet, og igjen oppdeling av Norsk jernbaneskole med infrastrukturdelen overført til Bane NOR og Lokførerskolen som egen avdeling i Jernbanedirektoratet. Begge skolene deler fortsatt lokaler i Jernkroken på Grorud.

Studenter utenfor skolenFoto: Rune Fossum
Studenter fra Lokførerskolen og Jernbaneskolen utenfor skolens lokaler i Jernkroken på Grorud.

– Det var trist å se at skolen som helhet ble løst opp, men jeg har samtidig forståelse for at de som er ansvarlige for infrastrukturen også burde være ansvarlige for kompetansen, forteller Eva.

Etter oppsplittingen har lokomotivførerutdanningen etablert seg godt med det nye navnet Norsk fagskole for lokomotivførere, og har stadig økning i interesserte søkere til den ettårige utdanningen.

Ansatte ved LokførerskolenFoto: Atle Schaathun
Ansatte ved Lokførerskolen 2019.

Leder som gir og får tillit

Tillitsbasert ledelse har vært et begrep som har fulgt Eva gjennom alle de 25 årene hun har fungert som leder. Det har vært viktig å få folk med seg på samme lag gjennom å behandle dem med respekt og gi dem tillit. Ordet tillit har samme betydning om du leser det forfra eller bakfra, det er et poeng Eva ofte trekker frem. -Tillit må bygges begge veier, du må både gi og få, slår Eva fast. Åpenhet i kommunikasjon er viktig, og man må være trygg på at alle vil hverandre godt. De ansatte må spille ledelsen god, slik ledelsen må sørge for at potensialet hos de ansatte blir utløst, og at folk føler seg trygge. Alle må bli sett, og alle må behandles med velvilje og raushet. Trygge medarbeidere skaper læring og utvikling, og gode synergier i samspillet, det er Evas erfaring.

Fasthet i det sentrale, frihet i det perifere og kjærlighet i alt.

Marcus Aurelius (romersk keiser fra år 161-180) er opphavsmann til Evas motto for ledelse. 

Det er tre begreper innen ledelsesstrategi som har hatt hovedfokus for Eva:

  • Administrasjon. Det er viktig å ha høyt fokus på systemer og strukturer, og sørge for at dette tilfredsstiller formelle krav til kvalitet. Gjennom kjente rutiner og faste evalueringer sikres robusthet og kontinuerlige forbedringer.
  • Kultur. Det er sentralt å aktivt bygge en raus og god kultur blant de du jobber med slik at folk får energi og lyst til å jobbe sammen.
  • Relasjon. Profesjonelle relasjoner skal bygges og utvikles i de gode dagene slik at man tåler de dårlige.

Dersom bare ett av disse punktene ikke holder mål, svikter selve fundamentet, sier Eva.

Eva i skolens lokaler
«Jeg synes det er gøy når det koker, og trives godt med et høyt arbeidspress». Eva har ofte fått tilbakemeldinger på at hun har høy gjennomføringsevne og at hun er tydelig i sin lederstil. Det kan vi som har jobbet sammen med henne skrive under på.

Eva tok skolen ut i det internasjonale miljøet, og erobret UIC (International union of railways) med storm. Der var hun styremedlem og påvirket utdanningssektoren på et europeisk nivå.

Kai Erik Jensen, rektor

Det er rektor ved Lokførerskolen, Kai Erik Jensen, som forteller dette. Kai har vært rektor ved lokomotivførerutdanningen og arbeidet tett sammen med Eva siden 2011. Det er han som nå har den øverste ledelsen på skolen. 

Lokomotivet tøffer videre

– Det er en tid for alt, sier Eva. Nå vil jeg lære noe nytt, kanskje spansk og tennis, og jeg vil bli bedre i golf. Nå er det også tid for å lese alle de uleste, gode bøkene. Og det blir mer tid til å være tilstede i livene til en gammel mor, barn og barnebarn. Jeg vil ikke la hodet forfalle selv om jeg blir pensjonist, sier Eva med fasthet i stemmen.

Hele jernbanesektoren kommer til å savne Eva. Vi som har vært så heldige å ha henne som leder aller mest. Hun har vært et trygt anker i turbulente tider. Lykke til på reisen videre, Eva.

Toget setter seg i bevegelse og ruller ut fra stasjonen, / ut i den rå, kalde / morgentåken. En ny by. / Et nytt landskap. / Hvor kommer du? / Hvem venter deg? / Fremover! Fremover! / synger hjulene

André Bjerke