Lokførerskolen Om studiet

Om studiet

Lokomotivførere har god lønn, sikker jobb og gode arbeidsforhold! Utdanningen veksler mellom teori og praksis i løpet av det året du tilbringer på skolen.

Foto: Rune Fossum

Fagskole

Utdanningsnivå

Heltid eller deltid

Type

Oslo eller nettstudie

Studieby

1 år eller 1.5 år

Lengde

60

Studiepoeng

Lokomotivførerutdanningen er en offentlig fagskole som er godkjent av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT).

Hverdagen som student

Teoriopplæringen foregår i skolens lokaler i Jernkroken i Oslo. Praksis skjer sammen med en godkjent kjørelærer på jernbanenettet over hele Norge.

Nettbasert studie, med samlinger

Nytt fra 2023 er at du kan søke på nettbasert og samlingsbasert utdanning. Det er de samme opptakskravene til denne varianten av lokomotivførerutdanningen.

Gode jobbmuligheter

Foretakene trenger lokomotivførere! Norsk fagskole for lokomotivførere gjennomfører hvert år en behovsundersøkelse for å finne ut hvor mange lokførere foretakene trenger. Skolen setter opp antall studieplasser basert på det. Når studentene er ferdig utdannet på Lokførerskolen kan de søke jobb i et foretak. Det vil si at selv om skolen ikke kan love at alle får jobb, har studentene gode sjanser etter endt utdanning.

Jeg gikk på Lokførerskolen og fikk jobb for et år siden. Utdanningen er heldigvis så praktisk lagt opp at jeg følte meg trygg på jobb fra første dag.

Mathilde Oskarsen. Tidligere student, nå lokomotivfører hos Vy
MathildeFoto: Øystein Grue

Er du kvalifisert?

Sjekk her om du har det som trengs for å søke Lokførerskolen.

Om studiet

Foto: Corunne Kutz, Unsplash

Nettbasert lokførerutdanning

I 2024 utvider Norsk Fagskole for Lokmotivførere sitt studietilbud med en nettbasert lokomotivførerutdanning med samlinger. Søknadsfristen er 1. mars 2023 i Samordna opptak.

Foto: Rune Fossum
På Lokførerskolen bruker vi en kombinasjon av klasseromsundervisning, praksis, øvelser i simulator og selvstudium. Dette gir fleksibilitet for de elevene som har behov for det, samtidig som vi ivaretar den tette oppfølgingen med lærerne.